Hiszpański - lekcja 4

1 komentarz


Czas mija, a my mamy już czwartą lekcję. Dziś przerobimy sobie liczby będzie ich bardzo dużo bo od 1-100. Zapraszam do rozwinięcia!
 1. uno
 2. dos
 3. tres
 4. cuatro
 5. cinco
 6. seis
 7. siete
 8. ocho
 9. nueve
 10. diez
 11. once
 12. doce
 13. trece
 14. catorce
 15. quince
 16. dieciséis
 17. diecisiete
 18. dieciocho
 19. diecinueve
 20. veinte
 21. veintiuno
 22. veintidós
 23. veintitrés
 24. veinticuatro
 25. veinticinco
 26. veintiséis
 27. veintisiete
 28. veintiocho
 29. veintinueve


30. treinta 
31. treinta y uno 
32. treinta y dos
33. treinta y tres
34. treinta y cuatro
35. treinta y cinco
36. treinta y seis 
37. treinta y siete
38. treinta y ocho
39. treinta y nueve

40. cuarenta 
41. cuarenta y uno 
42. cuarenta y dos
...

50. cincuenta 
51. cincuenta y uno
52. cincuenta y dos
...

60. sesenta 
61. sesenta y uno
62. sesenta y dos
....

70. setenta
71. setenta y uno
72. setenta y dos
...

80. ochenta


81. ochenta y uno

82. ochenta y dos

...
90. noventa
91. noventa y uno
92. noventa y dos
...

100. cien

Do następnej lekcji.

1 komentarz :