Hiszpański - lekcja 3

Dodaj komentarz

W tym poście mamy kontynuację lekcji drugiej. Jest ona o wymowie liter.
Zapraszam do rozwinięcia...LL- podobnie jak CH do niedawna uważane za jedną z liter alfabetu jest obecnie złożeniem dwóch spółgłosek l. LL wymawia się je najczęściej pomiędzy polskim j, ź. W krajach Ameryki Południowej takich jak Urugwaj czy Argentyna jego wymowa jest twardsza zbliżona do ź, ż.

M- wymowa jest taka jak polskie m.

N- wymowa jest taka jak polskie n.

Ñ- czytamy jak polskie ń.

O- czytamy jak polskie o. W większości przypadków występuje wymowa zamknięta, natomiast wymowa otwarta jest stosowna w sylabie zamkniętej, gdy wyraz rozpoczyna się na ro, przed rr, ge, gi, j. Wymowa otwarta występuje również pomiędzy a i r lub gdy o jest akcentowane

P- generalnie tak jak w j. polskim z wyjątkiem, że gdy przed s jest p to nasza literka jest niema.

Q- wymowa podobna do polskiego k. 

R- wymawiane w sposób bardzo podobny do polskiej wymowy r, aczkolwiek hiszpańska wymowa jest znacznie mocniejsza, bardziej wibrująca szczególnie gdy występuje jako podwójne rr oraz gdy znajduje się na początku wyrazu lub po spółgłoskach l, n, s.

S- wymawiane jest podobnie jak w języku polski. Niekiedy zamiast s stosuje się wymowę zbliżoną do sz lub z.

T- wymowa tej głoski odpowiada wymowie polskiego t.

U- wymawiane jak w języku polskim, ale są wyjątki.

V- wymawiamy podobnie jak hiszpańską literę B. Dźwięk jest tutaj pośredni między w.

W- litera ta występuje jedynie w wyrazach pochodzenia obcego np. el whisky, el western i wymawia się jak angielskie w.

X- wymawiamy ks.

Y- wymowa bardzo zbliżona do hiszpańskiego LL czyli wymowa pomiędzy j a ź. Gdy występuje jako spójnik wymawiamy krótko jak polskie i, natomiast na końcu wyrazów jak polskie j.

Z- wymawiamy podobnie do angielskiego th w wyrazie think. W hiszpańskiej Andaluzji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Ameryce Łacińskiej wymawia się jak s.Do nastpnej lekcji =).

0 komentarze :

Prześlij komentarz