Hiszpański- lekcja 2

Dodaj komentarz

Tak jak obiecałam, zaczynam prowadzić lekcje hiszpańskiego. W tym poście znajduje się druga lekcja, jest ona o tym jak wymawaiamy litery. Zapraszam do rozwinięcia...


A- wymawiamy ją normalnie (tak jak po polsku).

B- wymawiamy jak polskie na początku wyrazów, po pauzie, po literze m. 
W pozostałych przypadkach b wymawiamy pomiędzy polskim b i w tworząc szczeline między wargami, jest to "b szczelinowe"
C- wymawiane jest jak polskie k, gdy występuje przed spółgłoskami oraz samogłoskami a, o, u.  gdy po c występują samogłoski e, i i tworzą zestawienia wyrazów ce, ci wymawiamy je jak angielskie th w wyrazie think. Na Wyspach Karaibskich, w hiszpańskich prowincjach Andaluzji, Ekstermadurze oraz w calej Ameryce Płd. c stojące przed e oraz i wymawia sie jak polskie s.
Ch- Hiszpańskie ch wymawiamy pomiędzy polskim cz, a ć. Brzmienie to jest podobne do brzmienia x w języku rosyjskim .
D-  d wymawiane jest jak tzw. "d szczelinowe", powstaje ono w momencie gdy powietrze wypuszczamy z ust przez niewielką szczelinę znajdującą się pomiędzy czubkiem języka, a górnymi zębami. Wyjątkiem są przypadki gdy d występuje na początku wyrazu oraz po spółgłoskach l i n wtedy wymawiamy je poprostu jak polskie d. Szczególnym przypadkiem wymowy litery d w języku hiszpańskim jest sytuacja gdy występuje ono na końcu wyrazu gdzie wymawiane jest bardzo słabo lub praktycznie się go nie wymawia. (dinero)

E-  gdy występuje w sylabie otwartej (tj. nie zakończonej spólgloska) jak również w sylabach zamknietych przed d, m,n,s, z wymawiane jest w sposób przypominający angielskie e w wyrazie ten.  Natomiast w pozostałych przypadkach tzn. w większości sylab zamkniętych jak również w sylabach otwartych występujących na początku wyrazu przed r i rr wymawia się je tak jak polskie e.F- tak samo jak w języku polskim.

G- wymawia się jak w języku polskim, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Najczęściej spotykanym wyjątkiem jest sytuacja gdy g występuje przed samogłoskami e, i tworzy wtedy złożenia ge, gi które wymawiamy odpowiednio jak polskie he, hi (h jest tutaj gardłowe)

H- w jezyku hiszpańskim jest nieme i nie wymawiamy go w 99% przypadków. Wyjątkiem jest jego występowanie w grupie hue na początku wyrazu gdzie czytamy je jak g.

I- czytamy jak polskie i. Gdy występuje nad nim akcent czytamy jak ij.

J- wymawiamy jak polskie h gardłowe, bardzo charczące.

K-  wymowa jak w języku polskim, jednak sama głoska występuje w języku hiszpańskim bardzo rzadko.

L- wymawiamy jak w języku polskim
Na ten tydzień starczy, muślę, że jest to bardzo dużo do nauki. Następna część wymowy liter w następnym poście. Lekcje będą pojawiać się co sobotę. Do następnego wpisu!

0 komentarze :

Prześlij komentarz